Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2013

Tên của thành phố Köln thời La mã là gì?


Tên của thành phố Köln thời La mã là gì?

- Colonia Agippina. Hồi đó Köln và Bonn bây giờ là thuộc địa của La mã. Năm 9 sau CN người Germanen đại thắng quân La mã và Köln được giải phóng từ đấy.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét