Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2013

Tại sao nhà thể thao lúc nâng tạ bao giờ cũng bước lên phía trước một bước?


Tại sao nhà thể thao lúc nâng tạ bao giờ cũng bước lên phía trước một bước?


- Khi nâng quả tạ đôi, nhà thể thao đưa chân lên trước một bước để tăng mặt chân đế và nhờ đó vận động viên vững vàng hơn trên mặt phẳng thẳng góc với cần ngang của tạ.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét