Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2013

Sông Themse đổ ra biển nào?


Sông Themse đổ ra biển nào?

`- Biển bắc (Nordsee), sông này chảy qua Luân đôn
Sông Themse đổ ra biển nào?

`- Biển bắc (Nordsee), sông này chảy qua Luân đôn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét