Chủ Nhật, ngày 24 tháng 3 năm 2013

Pompeji và Herculaneum.


Năm 79 tr. CN thảm hoạ núi lửa và động đất đã phá huỷ hoàn toàn hai thành phố La mã. Tên hai thành phố ấy là gì?
```- Pompeji và Herculaneum.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét