Thứ Ba, ngày 26 tháng 3 năm 2013

Phần mềm tính toán kết cấu

Phần mềm tính toán kết cấu - Phần mềm do thầy Phạm Văn An - ĐH Kiến Trúc Đà Nẵng viết
Link Download: Tại đây

Usename : thanhnewcc hoặc thanhnewcc@gmail.com
Pass : vietcons

Hoặc Tại đây

Version 2: Tại đây

Version  3: Tại đây

Hướng dẫn : Tại đây và Tại đây

Tính toán nội lực theo phương pháp Cross : Tại đây

0 nhận xét:

Đăng nhận xét