Thứ Ba, 26 tháng 3, 2013

Phần mềm Staad pro2007


Phần mềm Staad pro2007 - Trong STAAD.Pro có các loại bài toán sau:


· Space: Kết cấu không gian chịu tải trọng bất kỳ.

· Plane: Kết cấu phẳng trong mặt phẳng X-Y (hệ tọa độ tổng thể) chịu tải trọng trong mặt phẳng.

· Truss: Kết cấu dàn phẳng hoặc không gian – nội lực trong phần tử chỉ gồm lực dọc.

· Floor: Kết cấu phẳng (2 chiều) hoặc không gian (3 chiều), không có tải trọng

ngang hoặc không có các tải trọng gây ra chuyển vị ngang (chuyển vị theo phương các trục X, Z của hệ tọa độ tổng thể). Kết cấu khung đỡ sàn không có

tải trọng ngang là dạng kết cấu Floor điển hình. Nếu kết cấu có tải trọng ngang thì bạn phải mô hình chúng dưới dạng Space.Đơn vị Unit Systems

STAAD.Pro sử dụng nhiều loại đơn vị khác nhau, số liệu vào cho một bài toán có thể ở nhiều hệ đơn vị khác nhau.

· Đơn vị của góc đưa vào phải là độ (chuyển vị cưỡng bức gối tựa).

· Kết quả chuyển vị xoay tại nút (đưa ra) là Radian.

Hệ tọa độ

Kết cấu được hình thành bởi các phần tử riêng biệt như dầm, cột, sàn..Để xác định một kết cấu thì phải:

· Xác định các điểm hay nút

· Xác định phần tử nối qua các nút đó.

Link Download:


Hoặc :


Xong bạn giải nén vào trong 1 thư mục và tiến hành cài đặt nhé


0 nhận xét:

Đăng nhận xét