Thứ Ba, 26 tháng 3, 2013

Phần mềm ADAPT-PT thiết kế

Phần mềm ADAPT-PT thiết kế

ADAPT-PT là ngành công nghiệp chương trình độc lập tiêu chuẩn cho việc thiết kế các khung dầm, tấm và các hệ thống sàn dự ứng lực với một trong hai dây chằng ngoại quan, hoặc unbonded. Đối với hệ thống tầng hai chiều, người dùng có thể căn cứ phân tích về một trong hai phương pháp Khung tương đương, hoặc phương pháp đơn giản Khung hình. Cho việc thiết kế ứng lực sau, người sử dụng có thể lựa chọn giữa các phương pháp Force hiệu quả và lực lượng biến (Tendon Selection) phương pháp. Trong phương pháp Force biến, phần mềm tính toán và các khoản cho ma sát của gân và thiệt hại căng thẳng dọc theo chiều dài của các thành viên dự ứng lực dài hạn. ADAPT-PT có thể xử lý mũ thả, thả tấm, các bước ở trên và dưới, dầm ngang và phần không lăng trụ. Selfweight được tính toán bằng cách sử dụng kích thước thực tế và các tài sản vật chất. Ngoài số lượng bài ứng lực và hồ sơ cá nhân, phần mềm báo cáo vị trí và số lượng thép nonprestressed dọc theo chiều dài của cấu trúc cho sức mạnh và yêu cầu tối thiểu. Giải pháp được trình bày trong một hình thức bảng rõ ràng và ngắn gọn, cũng như trong định dạng đồ họa.


tieng anh khach san download


tieng anh khach san download

0 nhận xét:

Đăng nhận xét