Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2013

Những điểm tận cùng của nước Mỹ?


Những điểm tận cùng của nước Mỹ? 


Điểm xa nhất về phía đông là đảo Amatignak, Alaska. Điểm xa nhất về phía bắc là Point Barrow, Alaska. Điểm xa nhất về phía nam là mũi phía nam của đảo Hawaii. Điểm xa nhất về phía tây là Pochnoi Point ở Semisopochnoi, Alaska.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét