Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2013

Một người ở tư thế nào thì vững vàng hơn: ngồi hay đứng? Tại sao?


Một người ở tư thế nào thì vững vàng hơn: ngồi hay đứng? Tại sao?


- Khi một người ngồi, trọng tâm ở vị trí thấp hơn khi đứng. Như đã biết, tư thế của người càng vững khi trọng tâm cơ thể ở vị trí càng thấp.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét