Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

Một ngày trung bình trên sao Hỏa dài bao nhiêu?


Một ngày trung bình trên sao Hỏa dài bao nhiêu?


Người sao Hỏa có thể ngủ (hoặc làm việc) nhiều hơn nửa tiếng mỗi ngày so với bạn. Một ngày trên sao Hỏa dài 24 giờ 37 phút, so với 23 giờ 56 phút trên trái đất. Một ngày trên bất cứ hành tinh nào thuộc hệ mặt trời được tính bằng thời gian nó tự xoay tròn đúng một vòng trên trục, tức là làm cho mặt trời nhô lên vào buổi sáng và lặn xuống vào buổi tối.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét