Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

Một năm trên sao Hỏa dài bao nhiêu?


Một năm trên sao Hỏa dài bao nhiêu?


Nó đúng bằng một năm, nếu bạn đến từ sao Hỏa. Nhưng đối với người trái đất, nó gần như dài gấp đôi. Hành tinh đỏ mất 687 ngày để quay quanh mặt trời, so với 365 ngày của trái đất.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét