Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2013

Mầm cây ngô cần một lực bằng bao nhiêu để chui được lên mặt đất?


Mầm cây ngô cần một lực bằng bao nhiêu để chui được lên mặt đất?


- Chiếc mầm xinh xắn phải chịu lực cản lớn nhất ở gần lớp đất phủ. Muốn xuyên thủng lớp đất này, mầm cây cần tạo ra một lực bằng 2,5N.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét