Chủ Nhật, ngày 24 tháng 3 năm 2013

Khi đốt người, con muỗi đã thực hiện một công bằng bao nhiêu?


Khi đốt người, con muỗi đã thực hiện một công bằng bao nhiêu?


- Công do con muỗi tạo ra khi đốt người rất bé, xấp xỉ bằng 10-7 Jun.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét