Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2013

Khi đốt người, con muỗi đã thực hiện một công bằng bao nhiêu?


Khi đốt người, con muỗi đã thực hiện một công bằng bao nhiêu?


- Công do con muỗi tạo ra khi đốt người rất bé, xấp xỉ bằng 10-7 Jun.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét