Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2013

Có phải sóng thần đều là những đợt sóng cao khi nó đổ vào bờ biển?


Có phải sóng thần đều là những đợt sóng cao khi nó đổ vào bờ biển?


Không, ngược lại với hình ảnh nghệ thuật về sóng thần, hầu hết không tạo thành các làn sóng khổng lồ mà chúng giống như các đợt thuỷ triều nhanh và lớn.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét