Chủ Nhật, ngày 24 tháng 3 năm 2013

Châu lục nào nhỏ nhất thế giới?


Châu lục nào nhỏ nhất thế giới?

- Châu Úc (9 triệu km2), châu Âu nhỏ thứ hai (10 triệu km2)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét