Thứ Ba, 26 tháng 3, 2013

Các tài liệu về xây dựng

Các tài liệu về xây dựng - Chúng tôi xin giới thiệu về các tài liệu về xây dựng:Tài liệu xây dựng


1 Bê tông ứng lực trước Download

2 Giáo trình tính toán kết cấu thép Download

3 Kết cấu thép Download

4 Ví dụ nhà cao tầng Download

5 Xác định tải trọng gió Download


Kinh tế xây dựng


1 Dự toán xây dựng Download

2 Giáo trình kinh tế xây dựng DownloadCấp thoát nước1 Bài giảng xử lí cấp thoát nước Download

2 Cấp thoát nước sinh hoạt và công nghệp Download

3 Giáo trình đường ống và bể nước Download

4 Giáo trình cấp thoát nước P1 Download

5 Giáo trình cấp thoát nước P2 Download

Công trình thủy1 Thiết kế âu tàu Download

2 Bài giảng thủy lực công trình Download

3 Giáo trình thủy lực công trình Download

4 Tiêu chuẩn thủy lực công trình Download

5 Thi công thủy lợi Download


Vật liệu xây dựng1 Bài giảng vật liệu Download

2 Giáo án vật liệu xây dựng Download

3 Giáo trình vật liệu xây dựng Download

4 Tính năng cơ lí của vật liệu Download


Máy xây dựng


1 Máy xây dựng Download

0 nhận xét:

Đăng nhận xét