Thứ Tư, 20 tháng 3, 2013

Các nguyên tố Mặt trời là gì?


Các nguyên tố Mặt trời là gì?Heli là một trong những nguyên tố nhẹ nhất trên Trái đất, chỉ đứng sau Hydro. Trong bảng chu kỳ các nguyên tố hoá học, nó xếp vị trí thứ hai, ký hiệu là He. Tiếng Anh viết là “Helium”, bắt nguồn từ chữ Hy Lạp “Helios”, nghĩa là “Mặt trời”, Heli cũng được gọi là nguyên tố Mặt trời.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét