Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2013

Bao nhiêu lượng nước ngọt trên thế giới được lưu trữ trong băng?


Bao nhiêu lượng nước ngọt trên thế giới được lưu trữ trong băng?Khoảng 70%. Để có được lượng nước này cần mưa rơi liên tục 60 năm trên toàn cầu và phải tìm cách đóng băng được tất cả lượng đó.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét