Thứ Bảy, ngày 23 tháng 3 năm 2013

Bao nhiêu lượng nước ngọt trên thế giới được lưu trữ trong băng?


Bao nhiêu lượng nước ngọt trên thế giới được lưu trữ trong băng?Khoảng 70%. Để có được lượng nước này cần mưa rơi liên tục 60 năm trên toàn cầu và phải tìm cách đóng băng được tất cả lượng đó.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét