Thứ Ba, 26 tháng 3, 2013

Bảng tính Excel theo tiêu chuẩn Việt Nam - Tính sức chịu tải cọc khoan nhồi D800

Bảng tính Excel theo tiêu chuẩn Việt Nam - Tính sức chịu tải cọc khoan nhồi D800


 http://media.viet3g.com/viet3g/lib/excel/tinh%20SCT%20coc%20nhoi.XLS


tieng anh khach san download

0 nhận xét:

Đăng nhận xét