Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2013

Bạn hãy cho biết tên của ba đại dương!


Bạn hãy cho biết tên của ba đại dương!


 Thái bình dương (180 triệu km2, Đại tây dương (106 triệu km2) Ấn độ dương (75 triệu km2)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét