Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2013

Đảo Korsika (Cooc) thuộc nước nào?


Đảo Korsika (Cooc) thuộc nước nào?


- Thuộc Pháp, đây là quê hương của Napoleon, người hùng ngự trị châu Âu thế kỷ 18.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét