Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

Đá có thể nổi trên nước?


Đá có thể nổi trên nước?


Trong những đợt phun trào núi lửa, lớp khí bị bắn ra mạnh mẽ từ dung nham tạo nên một loại đá sủi bọt gọi là đá bọt, chứa đầy các bong bóng khí. Một số hòn đá này có thể nổi trên mặt nước.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét