Thứ Hai, 7 tháng 1, 2013

đường kính ống luồn cáp dự ứng lực căng sau

đường kính ống luồn cáp dự ứng lực căng sau

 Bảng dưới đây thể hiện đường kính của ống thép ruột gà dùng để luồn cáp dự ứng lực căng sau theo VSL ( Công ty này thì quá nổi tiếng rồi phải khoong0. Các bạn chú ý ở cột G Int. Dia  chính là đường kính trong cần đảm bảo để luồn cáp tương ứng với số tao cáp TENDON UNIT


Hình này nằm trong catalogue của VSL_Construction_Systems_AUSPACNEWBROCHURE

0 nhận xét:

Đăng nhận xét